Aby zostać wolontariuszem e-Nable potrzebne są tylko chęci. Nie ma potrzeby posiadania drukarki 3D, czy specjalistycznej wiedzy. Projekty e-Nable dostępne są w sieci, na stronie Thingiverse.com lub podobnych stronach oferujących darmowy dostęp do projektów 3D.

Realizować się jako wolontariusz można na różne sposoby. Można projektować od podstaw nowe modele, można modyfikować istniejące modele do potrzeb konkretnego odbiorcy, można zajmować się wykonywaniem Rąk e-Nable. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby wolontariusz dokonał pomiarów i przygotował projekt, a następnie wydrukował go w profesjonalnym zakładzie oferującym druk 3D. Warto zawsze rozmawiać o rabacie na tak szczytny cel.

newreloaded

Każdy, kto chce zostać oficjalnym wolontariuszem e-Nable, powinien wykonać jeden z modeli protezy e-Nable: Raptor Reloaded, Phoenix Hand, lub inny i poprzez formularz dostępny na stronie e-Nable, przedstawić wykonaną rękę do oceny. Wystarczy przesłać dokładne zdjęcia, wskazany jest też film z pokazem jak działa wykonana ręka. Nie ma  obowiązku wysyłania do e-Nable wykonanego urządzenia.

phoenix

Równocześnie nie ma niezbędnej potrzeby starania się o wpisanie na listę oficjalnych wolontariuszy e-Nable. Projekt ma charakter otwarto-źródłowy i każdy może z niego korzystać. Należy jednak zachować wysoką staranność swoich wyrobów pamiętając, że będą używane przez mniej lub bardziej niepełnosprawnych odbiorców i nie można dopuszczać do stwarzania niepotrzebnego ryzyka uszkodzenia ciała przez źle wykonaną rękę. Należy wykazać się dużą starannością w realizacji wybranego projektu.