Ręka e-Nable (Ręka3D, Proteza3D, proteza e-Nable) NIE JEST WYROBEM MEDYCZNYM

Należy podkreślić, że Ręka e-Nable nie jest i nigdy nie będzie pełnoprawnym wyrobem medycznym. Nie ma odpowiednich atestów, tak dotyczących materiałów z jakich jest wykonywana, jak i technologii wytworzenia tego wyrobu. Ręka e-Nable ma za zadanie wspomóc rehabilitację, fizjoterapię, poprawić samoocenę odbiorcy, poprawić jego pozycję w społeczności.

Jednym z celów przyświecających społeczności e-Nable jest praca z różnymi rozwiązaniami, pomysłami, nowymi materiałami i technologiami. Każdy odbiorca Ręki e-Nable musi mieć pełną świadomość ograniczeń tego wyrobu, jego możliwości i przydatności.

Każda Ręka e-Nable będzie wykonywana dopiero po zapoznaniu się potencjalnego odbiorcy, lub jego prawnego opiekuna, z możliwościami i ograniczeniami Ręki e-Nable, oraz po wcześniejszej akceptacji potencjalnych ryzyk, jak i po pisemnym zrzeczeniu się ewentualnych roszczeń z tytuły użytkowania Ręki e-Nable w stosunku do wykonawcy zrzeszonego w ruchu e-Nable.