e-Nable Polska powstało we wrześniu 2016 r. Po uzyskaniu akceptacji międzynarodowej społeczności e-Nable, zostaliśmy dopisani do listy światowych wolontariuszy e-Nable jako e-Nable Polska.

Jesteśmy polskim oddziałem e-Nable. Za cel stawiamy sobie propagowanie idei e-Nable w Polsce, pomoc w wykonywaniu własnych Rąk e-Nable, pomoc w znalezieniu wolontariusza chętnego do wykonania Ręki e-Nable, oferujemy się też jako wykonawca Ręki e-Nable. Kolejnym z celów jest propagowanie w mediach idei e-Nable, prowadzenie szkoleń, wykładów. W następnym etapie mamy w planie zdobywanie środków, narzędzi i materiałów do wykonywania Rąk e-Nable.

Mapa oddziałów e-Nable na świecie: