Ręce 3D, których elementy wytwarzane są z pomocą drukarek 3D (zwane dalej „rękami e-Nable) NIE SĄ WYROBEM MEDYCZNYM. Jest to urządzenie projektowane przez amatorów, hobbystów, studentów, pod nadzorem profesjonalistów medycznych lub nie, wykonywane przez wolontariuszy na całym świecie, na podstawie darmowych projektów publikowanych przez społeczność e-Nable (Enable Community Foundation).

Projekt e-Nable kierowany jest do dzieci z wrodzonymi wadami rąk, polegającymi na braku palców, śródręcza. Także dla dzieci, które utraciły fragmenty kończyny górnej w wyniku wypadku, choroby, wojny czy katastrofy. Warunkiem niezbędnym do wykonania takiej Ręki e-Nable jest ruchomy nadgarstek i/lub łokieć.

Projekt jest kierowany głównie do dzieci powyżej 3-4 roku życia, ale nie wyklucza osób dorosłych. W swoim założeniu projekt opiera się na pracy wolontariuszy, społeczników, filantropów, którzy wykonują Ręce e-Nable bez opłat dla odbiorców.

Należy pamiętać, że projekty Rąk e-Nable nie są zatwierdzane przez jakiekolwiek organizacje standaryzujące, urzędy rejestracji wyrobów medycznych i tym podobne. Ręka e-Nable jest zawsze wykonywana na prośbę odbiorcy, lub jego opiekuna, i musi być traktowana jako prezent. W związku z tym, wykonawca nie może być pociągany do odpowiedzialności z tytułu szkód wynikłych z używania tego rodzaju urządzenia. Odbiorca Ręki e-Nable musi wcześniej zapoznać się z tego rodzaju wyrobem, z jego możliwościami i ograniczeniami, i dopiero po wyrażeniu zgody wzięcia na siebie odpowiedzialności za używanie Ręki e-Nable, będzie ona wykonana.

Podstawowe informacje o Ręce e-Nable

Ręka e-Nable wykonywana jest z plastiku, głównie za pomocą drukarek 3D, drukujących w technologii FDM. Materiały z jakich jest wykonywana Ręka e-Nable mają swoje ograniczenia. Ze względu na technologię wykonania, Ręka e-Nable nie nadaje się do ciężkich prac, nie nadaje się do prac precyzyjnych, nie można za jej pomocą kierować maszynami. Nie nadaje się do pracy w warunkach podwyższonej temperatury, nie można jej używać do przenoszenia gorących przedmiotów. Ręka e-Nable nie jest w stanie zapewnić pełnej funkcjonalności zdrowej ręki.

Ręka e-Nable dobrze sprawuje się przy pracy z przedmiotami miękkimi, elastycznymi, lekkimi.

Ręka e-Nable nie powinna być używana przez małe dzieci poniżej 3-4 roku życia, ze względu na użyte małe elementy, które mogą zostać przez dziecko zaaspirowane lub połknięte. Ponadto, małe dziecko poznaje swoje otoczenie poprzez gryzienie, smakowanie, a z racji używania przez wolontariuszy różnych rodzajów tworzyw do wytwarzania Ręki e-Nable, nie można zapewnić pełnego bezpieczeństwa.

Zalecenia medyczne:

 1. Otrzymanie Ręki e-Nable nie zwalnia beneficjenta z kontaktu z lekarzem, fizjoterapeutą. Bardzo ważne jest wspólne ustalenie planu ćwiczeń z Ręką e-Nable z profesjonalistą medycznym.
  .
 2. Jak każde urządzenie protetyczne, tak i Ręka e-Nable może spowodować powstanie odleżyn. Jeśli zostanie zauważone zaczerwienie na skórze w ciągu kilkunastu minut po założeniu, prosimy o skontaktowanie się dostawcą  Ręki e-Nable w celu skontrolowania prawidłowego dopasowania. Jeśli zaczerwienienia nie ustępują, prosimy skontaktować się z lekarzem.
  .
 3. Po użyciu należy zostawić Rękę e-Nable w przewiewnym miejscu, tak aby mogła wyschnąć. Wilgotna i zanieczyszczona Ręka e-Nable może spowodować problemy skórne.
  .
 4. W przypadku wrażliwej skóry zaleca się stosowanie skarpety protetycznej na kończynę.
  .
 5. Proszę upewnić się o braku reakcji alergicznych na użyty materiał, z którego wykonana jest Ręka e-Nable. Ze względów technologicznych nie da się zapewnić pełnej informacji na temat użytych przez wolontariuszy materiałów do wydruku Ręki e-Nable.
  .
 6. Proszę upewnić się, że proteza jest dobrze dopasowana i wygodna.
  .
 7. Czas użytkowania protezy należy stopniowo wydłużać. Nie należy od początku forsować ręki z Ręka e-Nable. Początkowo mogą pojawić się bóle mięśni, które powinny ustąpić po wypoczynku.

Zalecenia inne:

 1. Ręka e-Nable nie nadaje się do pracy z przedmiotami gorącymi.
  .
 2. Nie należy pozostawiać  Ręki e-Nable w miejscu narażonym na intensywne nasłonecznienie, np. w samochodzie w upalny dzień, ze względu na możliwość odkształceń pod wpływem wyższej temperatury.
  .
 3. Nie pozostawiaj Ręki e-Nable przy źródłach gorącego powietrza, w narażeniu na upał, ze względu na możliwość jej zniszczenia.
  .
 4. W przypadku uszkodzeń Ręki e-Nable, zużycia, zniszczenia poszczególnych elementów, skontaktuj się z dostawcą w celu dokonania naprawy, lub wymiany uszkodzonych elementów.

Bezpieczeństwo dzieci:

 1. Nie należy pozostawiać dzieci, szczególnie małych, bez nadzoru w czasie używania  Ręki e-Nable.
  .
 2. Nie należy ufać małym dzieciom, że będą przestrzegały wszelkich zaleceń bezpiecznego użytkowania  Ręki e-Nable.
  .
 3. Nie należy od początku nadmiernie obciążać dziecka używaniem protezy. Początkowo powinno to być nie więcej niż kilkanaście minut. Stopniowo, konsekwentnie, należy wydłużać czas używania Ręki e-Nable. Należy stworzyć swój harmonogram ćwiczeń z Ręką e-Nable. Jeśli dziecko jest chętne do pracy, można przyspieszyć proces uczenia się i przyzwyczajania do Ręki e-Nable.
  .
 4. Początkowo dzieci mogą odczuwać bóle nadgarstka czy przedramienia, w takim przypadku należy skrócić czas użytkowania Ręki e-Nable.
  .
 5. Jeśli ból nie ustępuje pomimo odpoczynku, należy zgłosić się do lekarza.
  .
 6. Należy za każdym razem upewnić się, że nie ma luźnych elementów które mogą zostać przez dziecko zaaspirowane czy połknięte.
  .
 7. Ręka e-Nable nie jest zalecana do podpierania się, używania w grach, szczególnie na zewnątrz. Każde tego typu działanie wymaga bacznej obserwacji przez opiekuna dziecka.
  .
 8. Dzieci które nie chodzą z różnych przyczyn, nie powinny używać Ręki e-Nable, wywrócenie się na nią może skutkować dodatkowymi urazami i obrażeniami.

Czyszczenie i konserwacja Ręki e-Nable:

 1. Rękę e-Nable można myć letnią wodą, z łagodnymi detergentami. Ze względu na użyte metalowe elementy nie powinna być moczona w wodzie, z powodu możliwej korozji.
  .
 2. Zużyte rzepy, gąbki, powinny być zastąpione nowymi. W tym celu należy skontaktować się z dostawcą Ręki e-Nable lub wykonać naprawę samodzielnie.